Khi lai cá vảy đỏ (P) thuần chủng với cá vảy trắng được F1. Cho F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn cá cái. Kiểu gen của bố mẹ (P) như thế nào?

【C1】Lưu lạiKhi lai cá vảy đỏ (P) thuần chủng với cá vảy trắng được F1. Cho F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn cá cái. Kiểu gen của bố mẹ (P) như thế nào?
Đáp án:
F2 có tỉ lệ 3 cá vảy đỏ: 1 cá vảy trắng → Vảy đỏ là trội so với vảy trắng. Quy ước: A: đỏ, a: trắng
cá vảy trắng toàn con cái → tính trạng màu sắc vảy phân bố không đồng đều ở 2 giới → tính trạng nằm trên NST giới tính

Mặt khác, cá vảy trắng chỉ ở con cái → con cái phải có bộ NST giới tính XY, con đực có bộ NST giới tính XX.

→ Chọn đáp án B

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!