Ở một loài thú, xét các tế bào sinh tinh của một cơ thể có kiểu gen giảm phân hình thành giao tử đã tạo ra loại giao tử AbDEXR chiếm tỉ lệ 2% trong tổng số giao tử tạo thành. Theo lí thuyết; số % tế bào đã xảy ra hoán vị gen là?

【C2】Lưu lạiỞ một loài thú, xét các tế bào sinh tinh của một cơ thể có kiểu gen Ở một loài thú, xét các tế bào sinh tinh của một cơ thể có kiểu gen giảm phân hình thành giao tử đã tạo ra loại giao tử AbDEXgiảm phân hình thành giao tử đã tạo ra loại giao tử AbDEXR chiếm tỉ lệ 2% trong tổng số giao tử tạo thành. Theo lí thuyết; số % tế bào đã xảy ra hoán vị gen là?
Đáp án:
-Ta có: AbDEXR=0.02→DE=0.02:0.5:0.25=0.16
$\Rightarrow$Tần số hoán vị gen=0.16x2=0.32
-Mà số tế bào hoán vị =2x tần số hoán vị
$\Rightarrow$Phần trăm số tế bào đã xảy ra hoán vị gen là: 0.32x2=0.64=64%
Vậy chọn đáp án D

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!