Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai:AB/abXDXd ×AB/abXDY thu được F1. Trong tổng số ruồi F1, số ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 3,75%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử cái. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. F1 có 28 loại kiểu gen. II. F1 có 30% số cá thể có kiểu hình trội về hai tính trạng. III. F1 có 10% số ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ. IV. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20 cM.

【C11】Lưu lại

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai:AB/abXDXd ×AB/abXDY thu được F1. Trong tổng số ruồi F1 số ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 3,75%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử cái. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F1 có 28 loại kiểu gen.

II. F1 có 30% số cá thể có kiểu hình trội về hai tính trạng.

III. F1 có 10% số ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ.

IV. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20 cM.

Đáp án:

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV.  à Đáp án D

Do ở ruồi dấm ruồi đực không có HVG nên cặp lai AB//ab x AB//ab cho đời con có tối đa 7 loại KG.

Cặp lai XDXd × XDY cho đời con có 4 loại KG.

à Tổng số kiểu gen = 7 × 4 = 28 loại KG à I đúng.

Kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ (A-bbD-) có tỉ lệ = 3,75%

 à Kiểu hình A-bb có tỉ lệ = 3,75% : 0,75 = 5% = 0,05.

à Kiểu hình đồng hợp lặn (ab//ab) = 0,25 – 0,05 = 0,2 = 0,4 × 0,5.

à Tần số hoán vị = 1 – 2 × 0,4 = 0,2 = 20%.

- Số cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng gồm A-B-dd + A-bbD- + aaB-D- có tỉ lệ = (0,5 + 0,2)×0,25 + (0,25 - 0,2)×0,75 + (0,25 - 0,2)×0,75 =

= 0,7×0,25 +  0,05×0,75×2 =  0,25.  à II sai.

- Số ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ = 0,2 × 1/2 = 0,1 = 10%.  à III đúng.

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!