【C13】Lưu lại
Đáp án:
Cơ thể này có 4 cặp gen dị hợp nên sẽ cho số loại giao tử = 24 = 16.  --> Đáp án B.

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!