Ở một loài thực vật,a len A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, hai cặp gen này nằm trên cùng một cặp NST thường; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài . Cho (P), thu được F1, có kiểu hình cây cao, hoa đỏ, quả tròn chiếm 33,75%. theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?(1) Ở F1 có 21 loại kiểu gen(2) Tỉ lệ cây có kiểu hình mang 2 trong 3 tính trạng trội ở F1 chiếm 37,5%(3) Tỉ lệ cây có kiểu gen dị hợp về 1 trong 3 cặp gen trên ở F1 chiếm 37,5%(4) Tỉ lệ cây có kiểu gen dị hợp về 1 trong 3 cặp gen trên trong số cây cao, hoa đỏ, quả tròn ở F1 chiếm 20,5%

【C14】Lưu lạiỞ một loài thực vật,a len A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, hai cặp gen này nằm trên cùng một cặp NST thường; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài . Cho (P)Ở một loài thực vật,a len A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp ; alen B quy định hoa đỏ trội h thu được F1, có kiểu hình cây cao, hoa đỏ, quả tròn chiếm 33,75%. theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?
(1) Ở F1 có 21 loại kiểu gen
(2) Tỉ lệ cây có kiểu hình mang 2 trong 3 tính trạng trội ở F1 chiếm 37,5%
(3) Tỉ lệ cây có kiểu gen dị hợp về 1 trong 3 cặp gen trên ở F1 chiếm 37,5%
(4) Tỉ lệ cây có kiểu gen dị hợp về 1 trong 3 cặp gen trên trong số cây cao, hoa đỏ, quả tròn ở F1 chiếm 20,5%
Đáp án:

-Ta có số KG tạo ra=7x3=21→1 Đúng

-Ta có A_B_=0.3375:0.75=0.45

-Gọi tần số hoán vị gen là f ta có: (0.5-f/2)+0.5xf/2=0.45→f=0.2=20%

-Tỉ lệ cây có kiểu hình mang 2 trong 3 tính trạng trội ở F1 là: (A_B_dd+A_bbD_+aaB_D_)=0.45x0.25+(0.1x0.5x2+0.4x0.5)x0.75+0.1x0.5x0.75=0.375=37.5%→2 Đúng

-Tỉ lệ cây có KG dị hợp về một trong ba cặp gen:`Dd(...)+(dd,DD)(...)=0.5x(0.2x0.5+0.4x0.5)+0.5x(0.4x0.5x2+0.1x0.5x2)=0.375=37.5%→3 Đúng

-Tỉ lệ cây dị hơp về 1 cặp gen trong số cây cao đỏ tròn là: 0.25x0.4x0.5:0.3375=$\dfrac{4}{27}$→4 Sai

Vậy có 3 ý đúng là 1,2,3$\Rightarrow$Chọn đáp án A

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!