Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 2 cặp gen Aa và Bb di truyền tương tác bổ sung. Kiểu gen có cả hai gen trội A và B quy định hoa đỏ; Các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Chiều cao cây do 2 cặp gen Dd và Ee tương tác bổ sung, trong đó kiểu gen có cả hai gen trội D và E quy định thân cao, các kiểu gen còn lại quy định thân thấp. Thực hiện phép lai P: x , thu được F1. Biết không xảy ra đột biến và khoảng cách giữa hai gen A và d là 20cM; giữa hai gen B và E là 40cM. Theo lí thuyết, ở F1 có kiểu hình quả đỏ, cây cao chiếm tỉ lệ:

【C18】Lưu lại

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 2 cặp gen Aa và Bb di truyền tương tác bổ sung. Kiểu gen có cả hai gen trội A và B quy định hoa đỏ; Các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Chiều cao cây do 2 cặp gen Dd và Ee tương tác bổ sung, trong đó kiểu gen có cả hai gen trội D và E quy định thân cao, các kiểu gen còn lại quy định thân thấp. Thực hiện phép lai P: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 2 cặp gen Aa và Bb di truyền tương tác bổ sung. Kiểu gen có cả hai gen trội A Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 2 cặp gen Aa và Bb di truyền tương tác bổ sung. Kiểu gen có cả hai gen trội A x Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 2 cặp gen Aa và Bb di truyền tương tác bổ sung. Kiểu gen có cả hai gen trội A Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 2 cặp gen Aa và Bb di truyền tương tác bổ sung. Kiểu gen có cả hai gen trội A thu được F1. Biết không xảy ra đột biến và khoảng cách giữa hai gen A và d là 20cM; giữa hai gen B và E là 40cM. Theo lí thuyết, ở F1 có kiểu hình quả đỏ, cây cao chiếm tỉ lệ:

Đáp án:
 Phép lai:image020.pngimage021.pngimage020.pngimage021.png = (image020.pngimage020.png)(image021.pngimage021.png)
Vì khoảng cách giữa A và d là 20cM cho nên cặp lai image020.pngimage020.png sẽ sinh ra đời con có kiểu hình A-D- chiếm tỉ lệ = 0,51.

Vì khoảng cách giữa B và E là 40cM cho nên cặp lai image021.pngimage021.png sẽ sinh ra đời con có kiểu hình B-E- chiếm tỉ lệ = 0,59.
--> Ở F1, loại kiểu hình thân cao, hoa đỏ (A-B-D-E-) chiếm tỉ lệ = 0,59 x 0,51 = 0,3009.
--> Đáp án D.

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!