Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có 56,25% cây quả trắng ngọt : 18,75% cây quả vàng ngọt : 18,75% cây quả vàng, chua : 6,25% cây quả xanh, chua. Vị quả do một gen quy định. Sự di truyền cả hai tính trạng được chi phối bởi:

【C19】Lưu lạiCho F1 tự thụ phấn thu được F2 có 56,25% cây quả trắng ngọt : 18,75% cây quả vàng ngọt : 18,75% cây quả vàng, chua : 6,25% cây quả xanh, chua. Vị quả do một gen quy định. Sự di truyền cả hai tính trạng được chi phối bởi:
Đáp án:
Bài giải:
Xét cặp tính trạng màu quả:

Ta thu được tỉ lệ: 9 trắng: 6 vàng: 1 xanh.$\Rightarrow$ để thu được tỉ lẹ này mà chỉ có một tính trạng màu quả thì phải có 2 gen không alen cùng tương tác gen theo kiểu bổ sung. và 2 gen này phải nằm trên 2 NST khác nhau. vì vậy F1 phải có KG dị hợp của 2 gen này. Quy ước: A_B_: trắng; A_bb+ aaB_ : vàng; aabb: xanh

Xét tính trạng vị quả:

Ta thu được tỉ lệ : 3 ngọt : 1 chua $\Rightarrow$ F1 phải có KG dị hợp về cặp gen quy định tính trạng này. Quy ước: D: ngọt; d: chua.

A. Sai. Do khi 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST khác nhau thì tỉ lệ KH A_B_D_ = 3/4. 3/4. 3/4 =27/64 khác với tỉ lệ 56,25%.

B. Sai. @ tính trạng này do 3 cặp gen quy định.

D. sai. Do tính trạng màu quả xảy ra tương tác gen nên 2 gen đó không thể nằm trên cùng 1NST.

C. Đúng.

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!