Ở một loài thực vật, hai cặp gen A,a và B,b tương tác bổ trợ với nhau quy định hình dạng quả theo tỉ lệ 9 dẹt: 6 tròn: 1 dài; Alen D quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định màu trắng. Các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau. Có bao nhiêu phép lai cho tỉ lệ cây quả dẹt, hoa đỏ là 56,25%?

【C20】Lưu lạiỞ một loài thực vật, hai cặp gen A,a và B,b tương tác bổ trợ với nhau quy định hình dạng quả theo tỉ lệ 9 dẹt: 6 tròn: 1 dài; Alen D quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định màu trắng. Các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau. Có bao nhiêu phép lai cho tỉ lệ cây quả dẹt, hoa đỏ là 56,25%?
Đáp án:

-Ta có cây quả dẹt hoa đỏ=0.5625=9/16x1
-Vậy sẽ có ở P sẽ có 2 cặp dị hợp, 1 cặp còn lại giao phấn tạo 100% một loại kiểu hình, KG dạng: AaBbD_ hoặc AaBbdd.
-Giả sử TH1: P:AaBbDDxAaBb(DD,Dd,dd)→Chọn 1 cặp đồng hợp trội, vậy có 3TH, mỗi TH có 3 PL thỏa mã→Số phép lai phù hợp là 3x3=9
-Vậy chọn đáp án C

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!