Cho các kiểu gen: (1) aaBb, (2) AaBB, (3)AAbb, (4) aabb, (5) XaBXaB, (6)XABXab. Có bao nhiêu kiểu gen thuần chủng về tất cả các cặp gen đang xét?

【C3】Lưu lạiCho các kiểu gen: (1) aaBb, (2) AaBB, (3)AAbb, (4) aabb, (5) XaBXaB (6)XABXab. Có bao nhiêu kiểu gen thuần chủng về tất cả các cặp gen đang xét?
Đáp án:
Có 3 phép lai, đó là (3), (4), (5)  --> Đáp án C.

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!