Ở một loài thực vật, cho biết alen A và D cùng tương tác quy định kiểu hình hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định kiểu hình hoa trắng; alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với b quy định thân thấp, trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số 40%. Theo lý thuyết, phép lai P: ♀thu được tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa đỏ ở F1 bằng bao nhiêu?

【C21】Lưu lạiỞ một loài thực vật, cho biết alen A và D cùng tương tác quy định kiểu hình hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định kiểu hình hoa trắng; alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với b quy định thân thấp, trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số 40%. Theo lý thuyết, phép lai P: ♀Ở một loài thực vật, cho biết alen A và D cùng tương tác quy định kiểu hình hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định kiểu hình hthu được tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa đỏ ở F1 bằng bao nhiêu?
Đáp án:
Screenshot_67.png= (Ab//ab x AB//ab)(Dd x Dd) 
Kiểu hình thân cao, hoa đỏ được kí hiệu là A-D-B-.
 - Cặp lai Ab//ab x AB//ab (tần số hoán vị 40%) thì sẽ sinh ra đời có kiểu hình đồng hợp lặn (ab//ab) chiếm tỉ lệ = 0,2 x 0,3 = 0,06.  --> Kiểu hình  A-B- chiếm tỉ lệ = 0,5 + 0,06 = 0,56. 
- Cặp lai Dd x Dd sẽ sinh ra đời con có 3/4D-
--> Đáp án = 0,56 x 3/4 = 0,42.  --> Đáp án D.

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!