Một tế bào sinh dục của ruồi giấm cái có kiểu gen Ab//aB XDXd khi giảm phân xảy ra hoán vị gen thì tạo tối đa mấy loại giao tử?

【C27】Lưu lạiMột tế bào sinh dục của ruồi giấm cái có kiểu gen Ab//aB XDXd khi giảm phân xảy ra hoán vị gen thì tạo tối đa mấy loại giao tử?
Đáp án:

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!