Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: x , thu được F1. Trong tổng số ruồi ở F1 ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5%. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F1, ruồi đực thân xám,cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ

【C28】Lưu lạiỞ ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toànx Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn thu được F1. Trong tổng số ruồi ở F1 ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5%. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F1, ruồi đực thân xám,cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ
Đáp án:

Quy ước gen:A-thân xám; a-thân đen ; B-cánh dài; b-cánh cụt ; D-mắt đỏ; d-mắt trắng
Phép lai P: $\dfrac{AB}{ab}$$X^DX^d$ x $\dfrac{AB}{ab}$$X^DY$

=> F1: A-B-$X^D$- = 0,525
=> ( 0,5 + aabb). $\dfrac{3}{4}$ $X^D$ = 0.525
=> aabb = 0,2
Tỷ lệ KG thân xám, cánh ngắn (A-bb) = 0,25 – aabb = 0,25 – 0,2 = 0,05
Vậy: Số ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ ở F1 là:
A-bb $X^DY$= 0,05 x 0,25 = 0,0125 => 1,25%
=> Đáp án C

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!