Xét 3 cặp gen dị hợp ở một cơ thể động vật bậc cao. khi giảm phân thấy xuất hiện 8 loại giao tử với tỷ lệ như sau: 20% ABXD : 20 % ABXd : 20% abXD: 20% abXd 5% AbXD : 5% AbXd : 5% aBXD: 5% aBXd Kiểu gen của cá thể đó và tần số hoán vị gen lần lượt là

【C29】Lưu lạiXét 3 cặp gen dị hợp ở một cơ thể động vật bậc cao. khi giảm phân thấy xuất hiện 8 loại giao tử với tỷ lệ như sau: 20% ABXD : 20 % ABXd : 20% abXD: 20% abXd 5% AbXD : 5% AbXd : 5% aBXD: 5% aBXd Kiểu gen của cá thể đó và tần số hoán vị gen lần lượt là
Đáp án:

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!