Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép lai AB/abXDXd × AB/ab XDY cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỷ lệ 11.25%. Tính theo lí thuyết, tỷ lệ ruồi F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng là:

【C30】Lưu lạiỞ ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y.
Phép lai AB/abXDXd × AB/ab XDY cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỷ lệ 11.25%. Tính theo lí thuyết, tỷ lệ ruồi F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng là:
Đáp án:
Xét P : $X^DX^d$ × $X^DY$

F1: ¼ $X^DX^D$ : ¼ $X^DY$ : ¼ $X^DX^d$ : ¼ $X^dY$

→ Tỉ lệ ruồi có kiểu hình mắt đỏ = ¾ ; tỉ lệ ruồi mắt trắng = ¼

F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỷ lệ 11,25%

→ aabb$X^D-$ = ¾ . aabb = 11,25 % → % aabb = 15%

Tính theo lí thuyết, tỷ lệ ruồi F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng (aabb $X^dY$) là:

¼ . 15% = 3,75%

Đáp án : D

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!