Ở ruồi giấm , alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Cánh gen quy định màu thân và hình dáng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), thu được F1 có ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 7,5%. Biết rằng không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi thân xám, cánh dài, mắt trắng ở F1 là:

【C4】Lưu lạiỞ ruồi giấm , alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Cánh gen quy định màu thân và hình dáng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), thu được F1 có ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 7,5%. Biết rằng không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi thân xám, cánh dài, mắt trắng ở F1 là:
Đáp án:
Lời giải:
A:xám, a: đen. B: dài, b: cụt. / 1 NST thường.
D: đỏ; d: trắng./ X
P: ♀ xám,dài,đỏ x ♂ xám, dài, đỏ.
F1: KH thân đen, cánh dài, đỏ = 7,5%

Xét tính trạng màu mắt:

Vì F1 thu được KH mắt trắng nên con cái P có KG XD Xd x XD Y
Tỉ lệ KH mắt đỏ D_ = 3/4 ; trắng (dd) = 1/4.

Xét tính trạng thân và cánh:
Do sinh ra được KH thân đen, cánh cụt nên bố mẹ phải có KG dị hợp về 2 cặp gen.
Ta có : KH đen, cụt, đỏ = 7,5% $\Rightarrow$ KH đen,cụt = 10%. Và ruồi đực không hoán vị gen nên muốn có giao tử ab thì nó phải có KG $\dfrac{AB}{ab}$
.vì thế ta suy ra giao tử ab của con ruồi cái = 20% $\Rightarrow$ ruồi cái có KG $\dfrac{Ab}{aB}$. Tỉ lệ KH thân xám , cánh dài = 60%

$\Rightarrow$ tỉ lệ KH xám, dài trắng = 60% . 1/4 = 15%

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!