Ở ruồi giấm: alne A quy định mắt đỏ, alen a quy định mắt lựu; alen B quy định cánh bình thường, alen b quy định cánh xẻ. Kết quả một phép lai của P cho những số liệu sau: Ruồi đực F1: 7,5% mắt đỏ, cánh bình thường; 7,5% mắt lựu, cánh xẻ; 42,5% mắt đỏ, cánh xẻ; 42,5% mắt lựu, cánh bình thường. Ruồi cái F1: 50% mắt đỏ, cánh bình thường : 50% mắt đỏ, cánh xẻ. Kiểu gen của ruồi cái P và tần số hoán vị gen là

【C32】Lưu lạiỞ ruồi giấm: alne A quy định mắt đỏ, alen a quy định mắt lựu; alen B quy định cánh bình thường, alen b quy định cánh xẻ. Kết quả một phép lai của P cho những số liệu sau: Ruồi đực F1: 7,5% mắt đỏ, cánh bình thường; 7,5% mắt lựu, cánh xẻ; 42,5% mắt đỏ, cánh xẻ; 42,5% mắt lựu, cánh bình thường. Ruồi cái F1: 50% mắt đỏ, cánh bình thường : 50% mắt đỏ, cánh xẻ. Kiểu gen của ruồi cái P và tần số hoán vị gen là
Đáp án:
Xét ở ruồi đực, ta có :

Đỏ/lựu = 1 : 1 ; Cánh bình thường : cánh xẻ = 1:1

Xét ở ruồi cái : Cánh bình thường : cánh xẻ = 1:1

→ Màu mắt :  × 

Hình dạng cánh :  × 

Mà kiểu hình ruồi đực mắt lựu, cánh xẻ và ruồi đực mắt đỏ, cánh bình thường chiếm tỉ lệ nhỏ → Có Hoán vị gen

Hai kiểu hình mang gen hoán vị (chiếm tỉ lệ nhỏ) có kiểu hình mắt lựu, cánh xẻ và mắt đỏ, cánh bình thường → Dị hợp chéo


→ Kiểu gen của ruồi cái P : 

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!