Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: AB/ab XDXd × AB/abXDYTrong tổng số các ruồi giấm F1, ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỷ lệ 17,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết ở F1 tỷ lệ ruồi giấm cái thân đen, cánh dài, mắt đỏ là:

【C33】Lưu lạiỞ ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: AB/ab XDXd × AB/abXDY
Trong tổng số các ruồi giấm F1 ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỷ lệ 17,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết ở F1 tỷ lệ ruồi giấm cái thân đen, cánh dài, mắt đỏ là:
Đáp án:
Ta có :P: $X^DX^d$ × $X^DY$

F1 : ¼ $X^DX^D$ : ¼ $X^DY$ : ¼ $X^DX^d$ : ¼ $X^dY$

Ta có : A-B-$X^DY$ = ¼ $X^DY$ . % A-B- = 17,5%

→ % A-B- = 17,5% . 4 = 70%

Tỷ lệ ruồi cái mắt đỏ = ¼ $X^DX^D$ + ¼ $X^DX^d$ = ½

Ruồi cái thân đen, cánh dài ( aaB-) = 0,1 $\underline{aB}$ × 0,5 $\underline{ab}$ [vì hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái]

Tỷ lệ ruồi cái thân đen, cánh dài, mắt đỏ = 0,5 × 0,1 × 1/2 = 0,025 = 2,5%

Đáp án : B

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!