Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1?(1) AaBb × Aabb. (2) AaBb × aabb. (3) Aabb × aaBb.(4) Ab/aB × Ab/ab. (5) Ab/ab × aB/ab. (6)Ab/aB × ab/ab (có hoán vị với tần số 50%).

【C9】Lưu lạiBiết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1?
(1) AaBb × Aabb. (2) AaBb × aabb. (3) Aabb × aaBb.
(4) Ab/aB × Ab/ab. (5) Ab/ab × aB/ab. (6)Ab/aB × ab/ab (có hoán vị với tần số 50%).
Đáp án:
Đời con sẽ có tỉ lệ 1:1:1:1 tức là mỗi cặp tính trạng phải có tỉ lệ 1:1.
Có 4 phép lai phù hợp điều kiện bài toán, đó là (2), (3), (4) và (6).  --> Đáp án C.
Phép lai (1) AaBb × Aabb = (Aa x Aa)(Bb x bb) không thỏa mãn vì Aa x Aa cho đời con có tỉ lệ 3:1.  
Phép lai (2) AaBb × aabb =(Aa x aa)(Bb x bb) thỏa mãn.    
Phép lai (3) Aabb × aaBb = (Aa x aa)(bb x Bb) Thỏa mãn.
Phép lai (4) Ab/aB × ab/ab (có hoán vị với tần số 50%) thì sẽ cho đời con có tỉ lệ 1:1:1:1.       
Phép lai (5) Ab/aB × Ab/ab không thỏa mãn. 
Phép lai (6) Ab/ab × aB/ab thỏa mãn.

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!