Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 3 : 3 : 1 : 1?

【C10】Lưu lạiBiết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 3 : 3 : 1 : 1?
Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Có bao nhiêu phép lai sau đây
Đáp án:
Có 2 phép lai thỏa mãn, đó là (1) và (4)  --> Đáp án B.
Đời con sẽ có tỉ lệ 3:3:1:1 = (3:1)(1:1) có nghĩa là có một cặp tính trạng có tỉ lệ 3:1 và một cặp tính trạng có tỉ lệ 1:1. 
Phép lai (1), Dd x Dd sẽ cho đời con có tỉ lệ 3:1;  Ab//ab x ab//ab sẽ cho đời con có tỉ lệ 1:1.  
--> Phép lai (1) thỏa mãn.
Phép lai (2), Dd x DD sẽ cho đời con có tỉ lệ 100% kiểu hình trội. --> Phép lai (2) không thỏa mãn.
Phép lai (3), DD x dd sẽ cho đời con có tỉ lệ 100% kiểu hình trội. --> Phép lai (3) không thỏa mãn.
Phép lai (4), aB//ab x Ab//Ab sẽ cho đời con có tỉ lệ 1:1; Dd x Dd sẽ cho đời con có tỉ lệ 3:1.  
--> Phép lai (4) thỏa mãn.
Phép lai (5), Ab//ab x aB//ab sẽ cho đời con có tỉ lệ 1:1:1:1; Dd x Dd sẽ cho đời con có tỉ lệ 3:1.  
--> Phép lai (5) không thỏa mãn.
Phép lai (6), Ab//aB x Ab//aB sẽ cho đời con có tỉ lệ không phải là 1:1; Dd x Dd sẽ cho đời con có tỉ lệ 3:1.  --> Phép lai (6) thỏa mãn.

38.jpg

Chuyên đề 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN

Dạng: Đề số 9

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!