Hiện tượng nào sau đây không phải hiện tượng hóa học?

【C1】Lưu lạiHiện tượng nào sau đây không phải hiện tượng hóa học?
Đáp án:
HD: (A) thức ăn đã bị oxi hóa → có hiện tượng hóa học.
(B) Muối án tan vào nước là hiện tượng vật lí.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!