Trong các hiện tượng cho dưới đây, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?

【C2】Lưu lạiTrong các hiện tượng cho dưới đây, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?
Đáp án:
HD: Đinh sắt để trong không khí bị gỉ là hiện tượng hóa học. Các trường hợp còn lại là hiện tượng vật lí.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!