Cho một mẩu nhỏ Na vào dung dịch AlCl3 dư thấy có hiện tượng

【C11】Lưu lạiCho một mẩu nhỏ Na vào dung dịch AlCl3 dư thấy có hiện tượng
Đáp án:
HD: Các phản ứng diễn ra:

Na + H2O → NaOH + 0,5H2↑.

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl.

Do AlCl3 dư nên NaOH hết, Al(OH)3 không tan.

Chọn D.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!