Khi cho một mẩu nhỏ Na vào dung dịch FeCl3, hiện tượng xảy ra là:

【C13】Lưu lạiKhi cho một mẩu nhỏ Na vào dung dịch FeCl3 hiện tượng xảy ra là:
Đáp án:
HD: Khi cho mẫu nhỏ Na vào dung dịch FeCl3:
☑ đầu tiên: 2Na + 2H2O ⇝ 2NaOH + H2
⇝ phản ứng xảy ra mãnh liệt và có khí không màu thoát ra
⇥ khí này đẩy viên natri nhỏ di chuyển trên bề mặt dung dịch.
☑ sau đó: 3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3màu nâu đỏ + 3NaCl.
⇝ kết tủa Fe(OH)3 màu nâu đỏ xuất hiện. ❒

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!