Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng

【C14】Lưu lạiHiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng
Đáp án:
HD: Fe dư nên Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag.
Hiện tượng: thanh sắt dần có màu trắng bạc và dung dịch không màu.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!