Dẫn từ từ CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2, hiện tượng quan sát được là

【C18】Lưu lạiDẫn từ từ CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 hiện tượng quan sát được là
Đáp án:
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

CO2 + CaCO3 → Ca(HCO3)2 + H2O

hiện tượng quan sát được là có kết tủa, lượng kết tủa tăng dần, sau đó kết tủa tan.Đáp án C.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!