Hiện tượng xảy ra khi sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp NaOH và Ba(OH)2 là

【C19】Lưu lạiHiện tượng xảy ra khi sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp NaOH và Ba(OH)2
Đáp án:
Khi sục $CO_2$ vào thì tạo $CO_3^{2-}$, anion này sẽ tác dụng với $Ba^{2+}$ làm dung dịch vẫn đục, kết tủa tăng đến cực đại khi

$n_{Ba^{2+}}=n_{CO_3^{2-}}$, sau đó vẫn tiếp tục tạo ra $CO_3^{2-}$ nên kết tủa không đổi một thời gian, khi đã hêt$OH^-$ thì $CO_2$ sẽ

tác dụng với $CO_3^{2-}$ và cả $BaCO_3$ tọa ra ion $HCO_3^-$, kết tủa sẽ giảm dần đến hến, dung dịch trong suốt

Chọn A

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!