Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch NaHCO3, hiện tượng quan sát được là

【C20】Lưu lạiCho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch NaHCO3 hiện tượng quan sát được là
Đáp án:
HD: OH + HCO3 → CO32– + H2O.
Ba2+ + CO32– → BaCO3.
⇒ xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa này không tan sau khi kết thúc phản ứng.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!