Đổ từ từ dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaCl hiện tượng quan sát được là

【C3】Lưu lạiĐổ từ từ dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaCl hiện tượng quan sát được là
Đáp án:
HD: Ag+ + Cl → AgCl↓ (trắng).

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!