Cho rất chậm từng giọt dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3. Ta nhận thấy:

【C25】Lưu lạiCho rất chậm từng giọt dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3. Ta nhận thấy:
Đáp án:
HD Cho rất chậm HCl vào Na2CO3

HCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO3

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O

→ Hiện tượng lúc đầu chưa xuất hiện bọt khí, sau một lúc, khi đã dùng nhiều HCl, mói thấy bọt khí thoát ra → Đáp án đúng là đáp án C

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!