Trộn một ít bột than với bột đồng (II) oxit rồi cho vào đáy ống nghiệm khô, đốt nóng. Khí sinh ra được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư. Hiện tượng quan sát được là

【C26】Lưu lạiTrộn một ít bột than với bột đồng (II) oxit rồi cho vào đáy ống nghiệm khô, đốt nóng. Khí sinh ra được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư. Hiện tượng quan sát được là
Đáp án:
HD:

             CuO(r) + C(r) –––to–→ Cu(r) + CO2(k) 
                     (màu đen)                     (màu đỏ) 
            
            CO2 + Ca(OH)2dư → CaCO+ H2O
                                               màu trắng

            → Đáp án C.


CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!