Cho từ từ dung dịch (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2, đun nóng nhẹ. Hiện tượng xảy ra là

【C27】Lưu lạiCho từ từ dung dịch (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 đun nóng nhẹ. Hiện tượng xảy ra là

Đáp án:
Cho từ từ dung dịch (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 xảy ra các phản ứng sau:
- NH4+ + OH-→ NH3 + H2O.

- Ba2+ + SO42+ → BaSO4 ↓.

• Hiện tượng quan sát được: Có khí mùi khai bay lên và có kết tủa trắng.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!