Tiến hành các thí nghiệm sau: - Thí nghiệm (1): Nhỏ dần dần dung dịch NaOH đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3. - Thí nghiệm (2): Nhỏ dần dần dung dịch NH3 đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3. Hiện tượng quan sát được trong 2 thí nghiệm là:

【C29】Lưu lạiTiến hành các thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm (1): Nhỏ dần dần dung dịch NaOH đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3.
- Thí nghiệm (2): Nhỏ dần dần dung dịch NH3 đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3.
Hiện tượng quan sát được trong 2 thí nghiệm là:
Đáp án:
HD: (1) Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng keo Al(OH)3. Sau đó kết tủa tan trong NaOH dư.
(2) Xuất hiện kết tủa trắng keo Al(OH)3 và kết tủa không tan trong NH3 dư.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!