Thêm từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2, hiện tượng quan sát được là

【C30】Lưu lạiThêm từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 hiện tượng quan sát được là
Đáp án:
Thêm từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 xảy ra các phương trình sau

HCl + NaAlO2 → Al(OH)3 ↓ + NaCl

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Hiện tượng quan sát được là xuất hiện kết tủa dạng keo trắng, rồi kết tủa tan dần. Đáp án A.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!