Khi cho một mẩu kim loại Kali vào nước thì

【C4】Lưu lạiKhi cho một mẩu kim loại Kali vào nước thì
Đáp án:
Khi cho K vào H2O mẫu kim loại nổi lên trên (vì K nhẹ hơn nước), phản ứng tỏa nhiệt mạnh và có bọt khí H2 thoát ra. Phản ứng: 2K + 2H2O → 2KOH + H2

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!