Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch K2CO3 có hiện tượng nào sau đây?

【C32】Lưu lạiCho dung dịch AlCl3 vào dung dịch K2CO3 có hiện tượng nào sau đây?
Đáp án:
$ AlCl_3 + K_2CO_3 +H_2O \to KCl + Al(OH)_3 + CO_2 $

Như vậy, hiện tượng là có kết tủa trắng và sủi bọt khí

$ \Rightarrow $ Đáp án D

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!