Khi thêm dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 sẽ có hiện tượng gì xảy ra?

【C33】Lưu lạiKhi thêm dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 sẽ có hiện tượng gì xảy ra?
Đáp án:
HD: Phản ứng hóa học xảy ra khi tiến hành thí nghiệm:
3Na2CO3 + 2FeCl3 → 2Fe(OH)3 + 3CO2↑ + 6NaCl.
⇝ Hiện tượng quan sát: xuất hiện kết tủa màu đỏ nâu và có sủi bọt khí. ❒

.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!