Hiện tượng nào sau đây là đúng?

【C34】Lưu lạiHiện tượng nào sau đây là đúng?
Đáp án:
HD: Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2.
Sau đó OH + NH4+ → NH3 + H2O.
Hỗn hợp khí sinh ra gồm NH3 và H2.
Fe3+ + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3NH4+.
H2 không phản ứng nên thoát ra ngoài.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!