Trong các hiện tượng thực hành dưới đây, hiện tượng nào miêu tả không chính xác.

【C36】Lưu lạiTrong các hiện tượng thực hành dưới đây, hiện tượng nào miêu tả không chính xác.
Đáp án:
A. Đúng. Nhúng lá sắt đã đánh sạch gỉ vào dung dịch CuSO4 lá sắt chuyển sang màu đỏ do Cu bám vào thanh Fe: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu( màu đỏ)

B đúng. Do khi thêm FeSO4 vào ống nghiệm hình thành pin điện hóa Zn-Fe làm tăng làm quá trình thoát H2 nhanh hơn

C đúng. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑ , FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ nâu đỏ + 3NaCl

D sai. Thêm dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3 thấy có kết tủa, sục khí CO2 dư vào ống nghiệm chứa kết tủa trên thấy kết tủa không tan.

NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4NO3

Khi sục CO2 vào thì Al(OH)3 không tan do Al2(CO3)2 không bền thủy phân ngược lai thành Al(OH)3

Đáp án D.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!