Hiện tượng gì xảy ra khi bỏ một mẩu natri vào nước?

【C5】Lưu lạiHiện tượng gì xảy ra khi bỏ một mẩu natri vào nước?
Đáp án:
Khi cho mẩu Na vào nước có hiện tượng :

Do Na có ái lực mạnh với nước (tính khử mạnh)mẩu Na tạo thành khối cầu để giảm sức căng bề mặt của nước.

Tạo khí H2 mạnh làm mẩu Na chạy trên mặt nước, có khói trắng kèm theo tiếng nổ lách tách(do phản ứng tỏa nhiều nhiệt)

Đáp án B.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!