Khi cho dây sắt nóng đỏ vào bình đựng khí clo, sắt cháy sáng và tạo thành

【C8】Lưu lạiKhi cho dây sắt nóng đỏ vào bình đựng khí clo, sắt cháy sáng và tạo thành
Đáp án:
HD: Fe + Cl2 → FeCl3 (nâu đỏ).

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!