Cho kim loại Na vào dung dịch chứa Mg(HCO3)2. Hiện tượng xảy ra là

【C10】Lưu lạiCho kim loại Na vào dung dịch chứa Mg(HCO3)2. Hiện tượng xảy ra là
Đáp án:
HD: Na + H2O → NaOH + 0,5H2↑.
HCO3 + OH → CO32– + H2O.
Mg2+ + CO32– → MgCO3↓.
⇒ Có khí bay ra và có kết tủa trắng xuất hiện.

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 5. [MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT TỐNG HỢP CƠ BẢN] PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!