Dây AB = 40 cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 (kể từ B), biết BM=14 cm. Tổng số bụng trên dây AB là:

【C15】Lưu lạiDây AB = 40 cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 (kể từ B), biết BM=14 cm. Tổng số bụng trên dây AB là:
Đáp án:
Sóng dừng hai đầu cố đinh, M là bụng thứ 4 khi đó ta có: $BM =3\dfrac{\lambda}{2} + \dfrac{\lambda}{4} =14 \Rightarrow \lambda =8 cm.$


$AB= 40 cm =10 \dfrac{\lambda}{2} \Rightarrow$Trên AB có 10 bụng.

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!