Sợi dây AB có chiều dài l đầu A dao động với tần số 25 Hz. Trên dây có sóng dừng ổn định. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1,2 m/s. Trên dây có tổng số bụng sóng và nút sóng là 28. Chiều dài sợi dây AB là:

【C16】Lưu lạiSợi dây AB có chiều dài l đầu A dao động với tần số 25 Hz. Trên dây có sóng dừng ổn định. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1,2 m/s. Trên dây có tổng số bụng sóng và nút sóng là 28. Chiều dài sợi dây AB là:
Đáp án:
$\lambda = \frac{v}{f}=4,8 cm$
Tổng số bụng và nút là chẵn $\Rightarrow$Đầu B tự do $\Rightarrow$Có 13,5 bó sóng
$\Rightarrow AB=13,5.\frac{\lambda}{2}=32,4 cm$
$\Rightarrow$Chọn đáp án C

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!