Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với tần số dao động là 10Hz và tốc độ truyền sóng 1m/s.Gọi M,N là hai điểm trên dây và MN=50,2cm. Trung điểm MN là một bụng sóng, số bụng sóng và nút sóng trên MN là

【C20】Lưu lạiSóng dừng trên sợi dây đàn hồi với tần số dao động là 10Hz và tốc độ truyền sóng 1m/s.Gọi M,N là hai điểm trên dây và MN=50,2cm. Trung điểm MN là một bụng sóng, số bụng sóng và nút sóng trên MN là
Đáp án:

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!