Một sóng cơ học có bước sóng λ đang lan truyền trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của dây phải nhận giá trị nào trong 4 giá trị cho dưới đây ?

【C21】Lưu lạiMột sóng cơ học có bước sóng λ đang lan truyền trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của dây phải nhận giá trị nào trong 4 giá trị cho dưới đây ?

Đáp án:
Sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định thì chiều dài dây phải thỏa mãn l = $k\frac{\lambda}{2}$ nên chọn B

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!