Một sợi dây AB căng ngang, đầu B tự do, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là một nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Chiều dài sợi dây AB có thể nhận giá trị nào sau đây.

【C22】Lưu lạiMột sợi dây AB căng ngang, đầu B tự do, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là một nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Chiều dài sợi dây AB có thể nhận giá trị nào sau đây.
Đáp án:
Sóng dừng trên dây 1 đầu có định 1 đầu lơ lửng
$l=(k+\dfrac{1}{2})\dfrac{\lambda}{2} $
Với : $k=4 \rightarrow l=112,5cm$
$\rightarrow B$

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!