Hai người đứng cách nhau 4 m và quay một sợi dây nằm giữa họ. Hỏi bước sóng lớn nhất của sóng dừng mà hai người đó có thể tạo nên là bao nhiêu?

【C24】Lưu lạiHai người đứng cách nhau 4 m và quay một sợi dây nằm giữa họ. Hỏi bước sóng lớn nhất của sóng dừng mà hai người đó có thể tạo nên là bao nhiêu?
Đáp án:
Khi có sóng dừng giữa hai người thì hai người đó là hai nút của sóng, do đó khoảng cách giữa họ phải bằng số lẻ lần nửa bước sóng. Khi bước sóng lớn nhất thì khoảng cách đó bằng một nửa bước sóng.buocsong.jpg.

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!