Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m với hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Xác định tần số kích thích để trên dây chỉ tồn tại một bụng sóng duy nhất.

【C25】Lưu lạiTrên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m với hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Xác định tần số kích thích để trên dây chỉ tồn tại một bụng sóng duy nhất.
Đáp án:

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!