Một sợi dây đàn hồi có một đầu cố định, một đầu tự do. Thay đổi tần số dao động của sợi dây thì thấy trên dây có sóng dừng với hai tần số liên tiếp là 30 Hz và 50 Hz. Tần số nhỏ nhất để có sóng dừng trên dây là

【C27】Lưu lạiMột sợi dây đàn hồi có một đầu cố định, một đầu tự do. Thay đổi tần số dao động của sợi dây thì thấy trên dây có sóng dừng với hai tần số liên tiếp là 30 Hz và 50 Hz. Tần số nhỏ nhất để có sóng dừng trên dây là
Đáp án:
Ta có Sóng dừng một đầu cố định một đầu thả tự do khi đó chiều dài dây thoả mãn
$l=\frac{(2k+1)\lambda}{4}=\frac{(2k+1)v}{4f} \Rightarrow f=\frac{(2k+1)v}{4l} \Rightarrow f_{min}=\frac{v}{4l}--k=0$
Hai tần số sóng liên tiếp tạo sóng dừng là 30 và 50
$\Rightarrow f_{n+1}-f_{n}=20 \Rightarrow \frac{2v}{4l}=20 \Rightarrow f_{min}=10$

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!