Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với hai tần số liên tiếp là 175 Hz và 225 Hz. Tần số nhỏ nhất để có sóng dừng trên dây là

【C28】Lưu lạiMột sợi dây đàn hồi có sóng dừng với hai tần số liên tiếp là 175 Hz và 225 Hz. Tần số nhỏ nhất để có sóng dừng trên dây là
Đáp án:
Ta có: $\Delta f = 225 - 175 = 50 Hz$
Xét trường hợp $\Delta f = f_0 \Rightarrow f_0 = 50 Hz$ mà dễ thấy $\frac{175}{50} = 3,5 $ là số không nguyên nên sợi dây không thể 2 đầu cồ định hoặc 2 đầu tự do được.
Xét trường hợp $\Delta f = 2f_0 \Rightarrow f_0 = 25 Hz$ mà dễ thấy $\frac{175}{25} = 7 $ và $\frac{225}{25} = 9$là các số nguyên nên sợi dây một đầu cố đinh, một đầu tự do và $f_{min} = f_0 = 25 Hz.$.

Chủ đề 3. SÓNG DỪNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 2: Đếm số bụng, số nút, điều kiện trên dây có sóng dừng

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!